Over Belangengroep Inclusief

Meer informatie
Wij zijn Belangengroep Inclusief Maassluis. Kortweg de BiM. Wij willen ons inzetten om in de praktijk mogelijk te maken dat iedereen echt kan 'meedoen'. Dat begreep 'meedoen' - ook wel aangeduid als 'inclusiviteit' - staat centraal in het beleid van de gemeente. Het beleid staat keurig opgeschreven, maar de praktijk is weerbarstiger. In Maassluis stuiten mensen met een beperking nog steeds op allerlei knelpunten. Die beperken hun mogelijkheden om daadwerkelijk 'mee te doen'. De BiM wil die knelpunten inventariseren en samen met anderen naar oplossingen zoeken om 'mee doen' mogelijk te maken voor alle Maassluizers.

Betrokken bij

Berichten van Belangengroep Inclusief