Kogge is een activiteiten centrum voor mensen met een lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel. Zij zijn door hun beperking niet (meer) in staat om betaald werk te doen. De cliënten van Kogge wonen in Maasslu...
Lees meer
De Vloot 70
3144PC Maassluis

Klopt er iets niet?

Klopt de informatie op deze pagina niet? Geef dan je suggestie door!
Suggestie doorgeven