Informatie over de Adviesraad


Wat doet de Adviesraad Samenlevingszaken?

De Adviesraad, de naam zegt het al, adviseert het gemeentebestuur over het beleid van de gemeente op het gebied van sociale zaken en welzijn. Dat gaat bijvoorbeeld over de Wmo, de Jeugdwet of de Participatiewet. 

Hoe werkt dat in de praktijk?

Als er over deze onderwerpen nieuw beleid wordt gemaakt, vraagt het gemeentebestuur vooraf wat de Adviesraad hiervan vindt en of dingen anders of beter moeten. Wij brengen dan een gevraagd advies uit.

Andersom kan het ook zo zijn dat de Adviesraadleden in de praktijk ervaren dat het beleid niet helemaal werkt zoals het zou moeten. Misschien zou het wel aangepast moeten worden. Dan brengen wij een ongevraagd advies uit.


Wie zijn de leden van de Adviesraad en wat doen ze?

Dat zijn inwoners van Maassluis, die betrokken zijn bij wat er gebeurt in Maassluis. 

Inwoners die graag hun steentje willen bijdragen aan een goed beleid. De meeste leden zijn wel (enigszins) bekend met wat er speelt op het gebied van sociale zaken en welzijn in de gemeente. Bijvoorbeeld, omdat ze op dit gebied werkzaam zijn. Of, ze hebben persoonlijk, of in de familie- en kennissenkring hiermee ervaring opgedaan.

Er zijn ook leden, die aanvankelijk hiermee niet zo bekend waren. Door bezoeken aan instellingen en organisaties, of bijvoorbeeld het volgen van cursussen of bijeenkomsten, hebben ze hun kennis kunnen vergroten. 
Kan ik ook lid worden van de Adviesraad en wat brengt het me dan?

Je bent van harte welkom in ons team. Je ontmoet daar aardige en interessante mensen die je graag wegwijs maken in de materie. Je leert veel over het gemeentelijk beleid en hoe het contact met ambtenaren werkt. Je leert instellingen en organisaties kennen door mee te gaan op bezoeken. Als je wilt, leren we je hoe je goede adviezen kunt schrijven. Als dat nodig is kan je ook op onze kosten cursussen volgen en seminars bijwonen. Adviesraadleden ontvangen een kleine financiële vrijwilligersbijdrage. En tot slot, kan je op een eenvoudige manier nieuwe mensen leren kennen en je netwerk uitbreiden. 

Iedereen is van harte welkom. We doen vooral een beroep op jongeren of mensen met een migratieachtergrond om ons team te versterken. Maak de stap en kijk op onze website hoe je je bij ons aan kunt melden.

 

Meer weten over de Adviesraad en haar leden? Kijk op onze website.