Jaarplan


Jaarverslag en Jaarplan

De Adviesraad stelt jaarlijks een jaarplan op. Dit plan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan B&W.
Na afloop van een jaar wordt een jaarverslag gemaakt van de werkzaamheden en de uitgebrachte adviezen.


Ook 2020 een actief jaar voor de Adviesraad Samenlevingszaken

Ondanks alle beperkende maatregelen die de Corona-pandemie met zich meebracht, waren de leden van de Adviesraad Samenlevingszaken in 2020 volop actief. Dat blijkt uit het onlangs verschenen jaarverslag. Op verzoek van het college brachten deze betrokken Maassluise inwoners advies uit over het Onderwijskansenbeleid, de Ontwikkelagenda Ouderenbeleid en over het handhaven van de regels van de Participatiewet, IOAW en IOAZ. Daarnaast was er een ongevraagd advies over Armoede en Schulden.
Voorzitter Henk van Goor: ‘Dit lijken misschien abstracte onderwerpen, maar dit zijn wel zaken waar veel Maassluizers mee te maken krijgen. Neem bijvoorbeeld ouderenbeleid. Maassluis vergrijst. En dan is het goed als wij als inwoners kunnen meedenken over wat senioren nodig hebben om op een prettige manier te blijven meedoen aan de samenleving.”
Naast de adviezen werden de leden tijdens (digitale) bijeenkomsten betrokken bij verschillende onderwerpen waaronder het nieuwe subsidiebeleid en de nieuwe manier om jeugdhulp in te kopen. Voorzitter Van Goor: ‘Het is belangrijk dat wij onze mening geven. Het blijven adviezen natuurlijk, maar we worden wel serieus genomen.’


Plannen voor 2021

Ook voor dit jaar staan diverse onderwerpen op de agenda, zoals het Uitvoeringsprogramma Wmo (waaronder mantelzorg en vrijwilligerswerk), Gezondheid en een visie op werk en inkomen. De plannen zijn beschreven in het jaarplan voor 2021. Na de zomervakantie zullen de leden van de Adviesraad Samenlevingszaken ook weer werkbezoeken gaan afleggen bij organisaties in de stad. Van Goor: ‘Dat is een goede manier om signalen uit de stad op te halen. Als we dat nodig vinden, gaan we hierover in gesprek met de gemeente. En het is een leuke manier om Maassluis van een andere kant te leren kennen. We zoeken nog nieuwe leden. Kijk bij Vacatures voor meer informatie.


Klik hier voor ons Jaarverslag 2020 en Werkplan 2021

Klik hier voor de Infographics Jaarverslag 2020 en Jaarplan 2021


Jaarverslag/Werkplan van de afgelopen jaren

Jaarpdf
Jaarverslag 2019 en Werkplan 2020
Werkplan 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012