De BVO regelt begeleidend vervoer voor bijv. een ziekenhuisbezoek, een boodschapje of naar de fysio voor mensen die om gezondheidsredenen geen gebruik kunnen maken van regulier vervoer. Onze vrijwilligers staan klaar met hun ...
Lees meer
Voorberghlaan 35
3123AX Schiedam
010-4278177

Klopt er iets niet?

Klopt de informatie op deze pagina niet? Geef dan je suggestie door!
Suggestie doorgeven

Nieuws

Elkaar helpen