De rol van inwoners verandert. Ze willen en kunnen steeds meer meedenken, meebeslissen en mee-uitvoeren met de lokale overheid en de politie. Dit leidt tot meer burgerparticipatie op veiligheidsgebied, bijvoorbeeld in de vorm...
Lees meer
06-15329820

Klopt er iets niet?

Klopt de informatie op deze pagina niet? Geef dan je suggestie door!
Suggestie doorgeven

NieuwsElkaar helpen