Careyn De Vloot is een nieuwe moderne woon- en leefomgeving in Maassluis voor zorgbehoevende ouderen. Het woonzorgcomplex omvat 26 plaatsen kleinschalig wonen (De Vloot 64) en 26 appartementen met zorg (De Vloot 72-98). Belan...
Lees meer
De Vloot 79
3144PD Maassluis
088-1239988

Klopt er iets niet?

Klopt de informatie op deze pagina niet? Geef dan je suggestie door!
Suggestie doorgeven

Nieuws