Hulp bij geldzaken


Humanitas Thuisadministratie biedt vrijwillige ondersteuning bij het ordenen van de (financiële) administratie en het geven van inzicht in de inkomsten en uitgaven, het wegwijs maken in wet- en regelgeving en het begeleiden bij het maken van een begroting.

Bij professionele schuldhulpverlening worden ook afbetalingsregelingen getroffen met schuldeisers. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van schuldhulpverlening, zie de website.

Schuldsanering is een wettelijk traject (Wet schuldsanering natuurlijke personen) dat wordt uitgevoerd door gemeenten en biedt de mogelijkheid om van schulden af te komen. Dit traject duurt ongeveer drie jaar.

De vrijwilliger van Thuis administratie kan een ondersteunende, signalerende en verwijzende rol vervullen naar schuldhulpverlening. Eén van de eisen om toegelaten te worden tot schuldhulpverlening is dat de administratie op orde is. Hierin kan een vrijwilliger bijvoorbeeld wel ondersteunen en een deelnemer vervolgens begeleiden naar de juiste instantie.