BVO


Heeft u begeleiding en vervoer nodig naar bijv de dokter, of de kapper? Onze vrijwilligers staan met hun eigen auto voor u klaar!

De BVO regelt begeleidend vervoer voor bijv. een ziekenhuisbezoek, een boodschapje of naar de fysio voor mensen die om gezondheidsredenen geen gebruik kunnen maken van regulier vervoer. Onze vrijwilligers staan klaar met hun eigen auto voor u.

Contactgegevens
Voorberghlaan 35
3123AX Schiedam
010-4278177

www.oproepcentrale.nl/bvo/