Visiteclubs


Visiteclub

Niet elke senior heeft de rijkdom van een groot sociaal netwerk, familie en/of mantelzorgers. Dan is het hebben en onderhouden van sociaal contact of gezellig ergens op visite gaan niet vanzelfsprekend. Onze visiteclubs zijn een warm alternatief.

Visiteclubs zijn groepjes gelijkgestemde senioren die wekelijks bij elkaar komen voor sociaal contact, zingeving en invulling van hun dag. De visiteclubs bestaan uit een klein aantal deelnemers, zodat persoonlijke aandacht en een veilige omgeving kan worden geboden.

Het programma voor de visiteclubs wisselt wekelijks, maar bestaat regelmatig uit:

  • gezellig kletsen
  • activiteiten doen
  • een kopje koffie drinken en/of wat eten
  • spelletjes doen
  • praten over wat de senioren zoal bezighoudt
  • creatief bezig zijn, o.a. kaarten, handwerken of een bloemstukje maken

Visiteclub Visueel beperkten

Voor senioren met een visuele beperking bieden wij de visiteclub visueel beperkten. Dit is een kleinschalige vorm van ontmoeting.

Het dagprogramma wordt met elkaar en een professionele activiteitenbegeleider bepaald. Zo worden er o.a. gesprekken gevoerd en spelletjes en creatieve activiteiten gedaan. Hierbij worden de deelnemers aangemoedigd om hun mogelijkheden zo veel mogelijk te benutten en krijgen zij ondersteuning waar dat nodig is.

Interesse?

Wilt u meer informatie over de visiteclubs of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met welzijnsadviseur Lotte Duizer: 06 33 31 94 94 en .

Heeft u wel interesse, maar ziet u er tegenop om alleen naar de visiteclub te gaan? Een van onze welzijnsadviseurs gaat de eerste keer met u mee, zodat u samen kennis kunt maken met de overige deelnemers aan de visiteclub. Ook bij vervoersproblemen kijken wij samen met u naar een oplossing!

Bent u huisarts, praktijkondersteuner of casemanager en denkt u dat de visiteclub iets voor uw cliënt kan zijn? Ook dan kunt u contact opnemen met onze welzijnsadviseurs.