Bewonersavond Sluispolder-Oost | 6 april '22


Op woensdag 6 april kwamen ongeveer 100 inwoners uit Sluispolder-Oost bij elkaar in de Ark om te praten over het verbeteren van hun wijk. Na een welkomstwoord van wethouder Kuiper, stelde wijkcoördinatoren Erik Tijhuis en Marc Slingerland zich voor aan de bewoners. Zij zijn het aanspreekpunt voor bewoners uit de wijk en kunnen helpen als er mensen zijn die zelf een initiatief willen starten om Sluispolder-Oost leuker, mooier of beter te maken. De wijkcoördinatoren zijn in coronatijd gestart met hun functie. “Fijn dat we, na een lange coronaperiode, eindelijk op deze manier kunnen kennismaken met de inwoners van Sluispolder-Oost”, zegt Marc Slingerland.

Met elkaar in gesprek
Na de inleiding werd aan verschillende tafels en online via Zoom nagedacht over wat goed gaat en wat beter kan in de wijk. En op welke manier inwoners dit samen met de gemeente, Maasdelta, politie en andere partners kunnen verbeteren. Iedere tafel maakte een top 5 van onderwerpen die belangrijk zijn om de komende jaren met elkaar aan te werken.

Op verschillende plekken in wijk, waaronder bij Palet, ervaren bewoners overlast van verkeerd geparkeerde auto’s. Daarnaast wordt er regelmatig hard gereden. Er is behoefte aan meer of strengere handhaving en tegelijk wordt genoemd dat bewoners ook elkaar hier vaker op aan moeten durven spreken. Ook heeft de wijk last van zwerfafval. Deelnemers geven aan dat de prullenbakken vaker geleegd moeten worden. Een aantal mensen ruimen regelmatig zwerfvuil op en er zijn ideeën om gezamenlijk schoonmaakacties te starten. Bewoners ergeren zich aan hondenpoep in de wijk. Vooral op plekken waar kinderen spelen. Ook ervaren mensen overlast van hangjeugd, geluidsoverlast van scooters en voelen sommige bewoners zich soms ’s avonds onveilig op plekken waar weinig licht is. Daarnaast missen de deelnemers contact met elkaar, zien graag dat wijkbewoners fatsoenlijk met elkaar omgaan en zien dat oudere bewoners weinig contact hebben met hun omgeving. Er is behoefte om meer kennis met elkaar te maken.

Gelukkig wordt ook veel positiefs genoemd over Sluispolder-Oost. Bewoners waarderen de mix van culturen en ervaren saamhorigheid en sociale controle. Ook zijn zij positief over de groene uitstraling van de wijk, de voorzieningen die dichtbij zijn en de bereikbaarheid van de wijk. Alles wat genoemd is, is verwerkt in één document. Deze kunt u hier downloaden: Uitkomsten Wijkaanpak Sluispolder-Oost.pdf.

Nu doorpakken
“Het is echt belangrijk dat er wat gaat gebeuren in deze wijk. Deze avond is een mooie start, maar nu moet er ook echt doorgepakt worden”, aldus een bezoeker. Wethouder Kuiper was blij met de opkomst en de betrokkenheid van de bewoners. “Ik ben blij dat er zoveel betrokken bewoners zijn, dat we samen aan tafel zijn gegaan en elkaar beter hebben leren kennen. Er gaan zaken niet goed en daar moeten we mee aan de slag. Deze avond is daarvoor een mooie start.”

Klankbordgroep
De volgende stap is dat de gemeente samen met een klankbordgroep een wijkagenda maakt. Deze wijkagenda is een plan van aanpak waar we de komende jaren samen mee aan de slag gaan. Inmiddels hebben 22 mensen zich opgegeven voor de klankbordgroep. Begin mei ontvangen zij een uitnodiging. Met elkaar bepalen we, op basis van de uitkomsten van de bijeenkomst, de prioriteiten voor de komende twee jaar. En we kijken welke initiatieven bewoners zelf willen starten. Ondertussen kijkt de gemeente met welke punten die genoemd zijn tijdens de bijeenkomst zij aan de slag kan.

Initiatief starten
Heb je een goed idee om Sluispolder-Oost nog beter, leuk of mooier te maken? De gemeente stelt samen met Maasdelta een budget beschikbaar voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in Maassluis. Klik hier voor meer informatie op de website van de gemeente.

Vragen?
Heb je vragen of wil je zelf aan de slag met een initiatief voor de wijk? Neem contact op met de wijkcoördinatoren Marc Slingerland of Erik Tijhuis of met secretaris Lenny Marantika via telefoonnummer 14 010 of . Heb je een melding over de openbare ruimte? Meld dit dan via Fixi.

Bekijk hierboven de videocompilatie van de bijeenkomst.