De Maassluise Wijkaanpak


Wat is de Maassluise Wijkaanpak?
Met de Maassluise Wijkaanpak probeert de gemeente, samen met inwoners en (maatschappelijke) instellingen, de sociale banden in de wijken te versterken. Omdat iedere wijk anders is, wordt per wijk gekeken wat nodig is om de kracht van inwoners en instellingen écht te benutten. Om erachter te komen wat er nodig is in Sluispolder-Oost, gaan we met inwoners en ondernemers in gesprek. Samen maken we een plan van aanpak waar we de komende jaren mee aan de slag gaan!

Sluispolder-Oost
We gaan aan de slag in Sluispolder-Oost. Dit is de wijk tussen Laan 1940-1945, de Prinses Julianalaan, zwembad Dol-fijn en de Boonervliet. In 2020 deed de gemeente onderzoek naar hoe inwoners hun buurt ervaren. Hierin scoort Sluispolder-Oost vaak lager dan het gemiddelde van Maasluis. Zo geven inwoners van deze wijk de sociale verbinding tussen mensen in de wijk een 5,7 en krijgt de leefbaarheid een 6,8. 

Daarom nodigden we alle inwoners uit om samen met ons te werken aan een aanpak voor de komende jaren. Wat moet volgens jou gebeuren om ervoor te zorgen dat je fijn woont in Sluispolder-Oost? Hoe zorgen we samen voor de kwetsbare mensen in de wijk? Zijn er plekken in de wijk die aandacht nodig hebben? En welke leuke activiteiten zorgen straks voor een gezellige wijk?

Bewonersavond in De Ark
Op 6 april organiseerde de gemeente een bewonersbijeenkomst in Sluispolder-Oost. Ongeveer 100 deelnemers hebben samen de belangrijke onderwerpen voor de wijk op papier te krijgen. De uitkomsten zijn verwerkt en lees je hier

Klankbordgroep
Naar aanleiding van de bewonersavond gaven 22 mensen zich op voor een klankbordgroep. Samen met de leden van de klankbordgroep verwerken we de uitkomsten tot een wijkagenda waarmee we de komende jaren aan de slag gaan. Lees hier de verslagen van de klankbordgroepbijeenkomsten.

Houd deze website in de gaten voor alle ontwikkelingen over de wijkaanpak in Sluispolder-Oost. 

Heb je vragen? Neem contact op met de wijkcoördinatoren Marc Slingerland of Erik Tijhuis of met secretaris Lenny Marantika, via telefoonnummer 14 010 of