Klankbordgroep


Er is een klankbordgroep opgericht om samen met bewoners uit Sluispolder-Oost een Wijkagenda en Uitvoeringsplan voor de komende twee jaar op te stellen. 23 bewoners doen hieraan mee. Tot nu toe is de klankbordgroep drie keer samengekomen. Voor de zomervakantie was de eerste bijeenkomst waarin we de belangrijkste aandachtspunten voor de wijk bespraken die genoemd zijn door wijkbewoners tijdens de bewonersbijeenkomst in april in de Ark. In september en november kwamen we bij elkaar voor de thema's 'Veiligheid' en 'Groen en schoon'. Samen met ambtenaren en organisaties die een rol spelen binnen deze thema's kwamen we tot verschillende acties die we de komende twee jaar starten om Sluispolder-Oost nog veiliger, groener en schoner te maken. In december volgt nog een avond met het thema 'de sociale, zorgzame, gezonde en culturele wijk'.


Downloads

Nieuwsbrief Sluispolder-Oost (september 2022)

Nieuwsbrief Sluispolder-Oost (maart 2023).pdf

Verslag Klankbordgroep Sluispolder-Oost thema Veilige wijk.pdf

Verslag Klankbordgroep Sluispolder-Oost thema Groen en schoon.pdf

Verslag Klankbordgroep Sluispolder-Oost thema Sociale zorgzame sportieve en culturele wijk.pdf

Verslag Klankbordgroep Sluispolder-Oost 24 mei 2023.pdf