Maak een selectie met zoekveld of filters, de pagina verschijnt dan opnieuw.

Gekozen filters

  Rol

   Hier staat voor iedereen een kopje koffie of thee plaats en is gezelligheid voor iedereen te vinden.
   Alle informatie over de ABVM vind je op: ABVM.nl
   De Adviesraad Samenlevingszaken bestaat uit betrokken inwoners van Maassluis. Zij adviseren het College van Burgemeester en Wethouders va...
   Interconfessionele scholengemeenschap voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Rijnmond.
   Een laagdrempelige op informatie gerichte voorziening bestemd voor mensen die lijden aan een vorm van dementie en/of hun mantelzorgers
   Onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Zij beijvert zich voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
   1 van 37