Wie zijn de buurtverbinders?


De Buurtverbinders zijn mensen die je kunt aanspreken en benaderen voor vragen over de sociale kaart, hulpvragen enzovoorts. We zijn bezig de Buurtverbinders aan te stellen. Zodra dit bekend is, melden wij dit op de website. Heb je vragen, mail dan naar info@samenzijnwijmaassluis.nl