Hulp bij geldzorgen


Door allerlei oorzaken kun je geldzorgen krijgen. Als je in Maassluis woont, kan Stichting BOOM (Budget Op Orde Maken) Maassluis helpen! In de eerste plaats door een luisterend oor te bieden.

Wij nemen niet het werk over van de beroepsmatige instanties zoals Stroomopwaarts of Vraagraak , maar onze vrijwilligers bieden wel gratis begeleiding.

Gratis

Je wordt geholpen door een  SchuldHulpMaatje, die we hier verder Maatje zullen noemen. Je kunt ook hulp vragen als je nog niet tot over je oren in de problemen zit maar het wel die kant op gaat. Bijvoorbeeld als je administratie een rommeltje is, raak je het overzicht kwijt en wordt het risico op lastige schulden groter. Ook zorgen dat je alle  tegemoetkomingen krijgt waar je recht op hebt is belangrijk om geldzorgen te voorkomen of verminderen en niet in de schulden te raken. Door op tijd hulp te vragen, help je jezelf! 

Maatjes zijn getrainde vrijwilligers die je willen helpen je geldzorgen weer te boven te komen of zoveel mogelijk te voorkomen. Dat doen ze door goed naar je te luisteren en verder samen met jou aan de slag te gaan (dus ook als je gelukkig nog geen schulden hebt maar wel geldzorgen). Voor de goede orde je krijgt geen geld van ze. Maar bijvoorbeeld wel:

  • begeleiding bij het opzetten van je administratie
  • hulp bij het zoeken naar tegemoetkomingen, waar je recht op hebt.
  • hulp bij het zelfstandig beheren van je inkomsten en uitgaven
  • begeleiding naar een beroepsmatige budgetbeheerder als zelfstandig financieel beheer niet lukt
  • zo nodig begeleiding naar schuldhulptraject bij Stroomopwaarts

Wie helpen we?

Iedereen die in Maassluis woont en tijdelijk hulp nodig heeft met zijn of haar  financiële problemen. Wij helpen ongeacht geloof, levensovertuiging of culturele achtergrond. Een Maatje helpt je orde te scheppen in jouw administratieve chaos. Maar ook met ingewikkelde brieven. Eventueel begeleidt een Maatje je ook bij het starten van een schuldhulpverleningstraject bij Stroomopwaarts. Daar worden wel voorwaarden aan gesteld. 

Heel belangrijk is dat je echt gemotiveerd bent om alle geldzaken goed op een rijtje te krijgen. Om goed te kunnen helpen moet je zelf ook eerlijk zijn over al je schulden. Pas als alles duidelijk is, kun je geholpen worden. En ook belangrijk is dat een Maatje je laat zien hoe je je problemen zelf te boven kunt komen. Als dat niet kan lukken, is beroepsmatig budgetbeheer nodig.

Hoe helpen we?
Als je belangstelling voor de activiteiten van Stichting BOOM Maassluis hebt of daar meer over wilt weten, kun je langskomen bij het geldzorgspreekuur of kun je contact opnemen met de coördinator. Simpele vragen kunnen we vaak direct beantwoorden of vertellen hoe je het antwoord kan krijgen. 

Als er uitgebreider hulp nodig is komen we met je praten om er achter te komen wat je precies nodig hebt. Vaak wordt er vervolgens een Maatje gezocht dat bij jou past en een aantal keren bij je thuiskomt om je te helpen. Van jou wordt wel verwacht dat je zelf aan het werk gaat. Het Maatje geeft tips en verdere begeleiding om je te leren hoe je zelf de zaken aanpakt. Een Maatje neemt dus NIET het werk van je over.

Helpen kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door advies te geven over hoe je je geldzaken weer op orde krijgt. Hoe  inkomsten en uitgaven met elkaar in balans worden gebracht. 

Hoe je problemen misschien kunt verkleinen door gebruik te maken van regelingen waar je recht op hebt. Zoals (bijzondere) bijstand of toeslagen. In niet al te ernstige situaties kan een Maatje je ook begeleiden wanneer je een afspraak moet maken met schuldeisers. Of met je meegaan. Ook kan een Maatje je helpen bij het zo nodig inschakelen van andere instanties.

Zelfhulp
Wil je zelf aan de slag om je financiële omstandigheden te verbeteren? Kijk dan eens op www.uitdeschulden.nu. Daar vind je verschillende tools om je verder te helpen. Ook kan de website oefenen.nl nuttig zijn.

Neem nu contact op
Mail de coördinator via e-mail of bel 06 40 60 86 09 (ook voor WhatsApp).

Je kan ook zonder afspraak langskomen op het geldzorgspreekuur, eens in de twee weken op woensdag van 10:00 tot 12:00 uur in locatie: de Voedselbank (Troelstraweg 6). De data dit jaar zijn: 10 november, 24 november, 8 december 2n 22 december.