Mantelzorg? Hoe zit dat?


Over mantelzorg

Mantelzorg is zorg die NIET in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende/zieke, maar door één of meerdere leden van diens directe omgeving. Er is sprake van een sociale relatie. De zorg is onbetaald, en meestal intensief en /of langdurig.

Dit is de definitie die door de Nationale Raad voor de Volksgezondheid is vastgesteld en door MantelzorgNL, de Landelijke Vereniging voor Mantelzorg en Vrijwilligerszorg, wordt onderschreven.

Nederland telt 4,5 miljoen mantelzorgers. 

Veel van hen zitten nog op school, of hebben naast hun mantelzorgtaken een betaalde baan en/of gezin. 

In veel gevallen is het geven van mantelzorg positief; je krijgt er iets voor terug.  Maar soms is het zwaar, te veel, of is de impact te groot. Overbelasting ligt dan op de loer.