Voor professionals.


Bent u professional, en komt u mantelzorgers tegen?

Op dit deel van de website richten wij ons vooral tot de mensen die beroepsmatig te maken hebben met mantelzorg. Dat zijn uiteraard de huisartsen en andere professionals in de zorg- en welzijnssector, zoals leden van de sociale wijkteams. Daarnaast betreft het mensen in het onderwijs, in het verenigingsleven, bij de overheid en vooral ook in het bedrijfsleven.

Professionals spelen een belangrijke rol bij het signaleren van mantelzorg en het ondersteunen van mantelzorgers, bijvoorbeeld door hen te wijzen op de mogelijkheden van Minters Mantelzorg. Ook zijn zij van belang bij het signaleren van overbelasting en het voorkomen van ontspoorde mantelzorg. Minters Mantelzorg biedt een aantal trainingen om professionals hierin te scholen. Ook kunnen professionals contact zoeken met een van onze consulenten. Zij denken graag met u mee!