Wonen


Een huis, thuis of dak boven je hoofd. De plek waar je woont is heel belangrijk voor je gezondheid. Een plek waar je je op je gemak voelt, waar je jezelf kan zijn en waar je je veilig voelt. Met een goede gezondheid kun je het leven beter aan. Je kunt dan beter met verschillende situaties omgaan. Wij gunnen iedereen een fijne, rustige en veilige plek om te wonen.

Beschermd Wonen

Wonen op een locatie voor Beschermd Wonen past misschien bij jou als je vanwege psychiatrische problemen niet zelfstandig kunt wonen. Er is dan 24 uur per dag iemand beschikbaar voor ondersteuning. Sommige mensen wonen hier tijdelijk. Voor andere mensen is dit een vaste woonplek. Samen met jou en jouw netwerk bekijken we welke ondersteuning bij jou past. Lees meer over Beschermd Wonen bij Stoed.

Onderdak

Als je geen dak boven je hoofd hebt, kun je misschien terecht bij onze dak- en thuislozenopvang De Elementen. Hier zorgen we voor tijdelijke nachtopvang en begeleiding. Zo helpen we je om het leven weer beter aan te kunnen, om weer mee te doen in de maatschappij en om een passende woonplek te vinden. Lees meer over De Elementen.

Thuisbegeleiding

Heb je al een woonplek en ben je op zoek naar ondersteuning bij zelfstandig wonen? Onze thuisbegeleiders bieden je thuis ondersteuning. Zij zijn net dat extra steuntje in jouw rug, waardoor je zelfstandig kunt blijven wonen. Lees meer over Thuisbegeleiding.


Als het nodig is, overleggen we met jouw netwerk en behandelaars. Zo zorgen we er samen met jou en met hen voor dat jij de juiste ondersteuning krijgt. Samen werken we aan jouw perspectief en groei!