Sluispolder-Oost


In 2022 is de wijkaanpak gestart in Sluispolder-Oost. Dit is de wijk tussen Laan 1940-1945, de Prinses Julianalaan, zwembad Dol-Fijn en de Boonervliet. In 2020 deed de gemeente onderzoek naar hoe inwoners van Maassluis hun buurt ervaren. Hierin scoort Sluispolder-Oost lager dan het gemiddelde van Maassluis. Zo geven inwoners van deze wijk de sociale verbinding tussen mensen in de wijk een 5,7 en krijgt de leefbaarheid een 6,8. 


De wijkaanpak voor een betere wijk

Om dit te verbeteren, zijn we met inwoners gaan praten om te werken aan een aanpak voor de komende jaren. Vragen die we hebben gesteld zijn bijvoorbeeld: Wat moet volgens jou gebeuren om ervoor te zorgen dat je fijn woont in Sluispolder-Oost? Hoe zorgen we samen voor de kwetsbare mensen in de wijk? Zijn er plekken in de wijk die aandacht nodig hebben? En welke leuke activiteiten zorgen straks voor een gezellige wijk?


Bewonersavond 6 april 2022

Op 6 april 2022 heeft de gemeente een bewonersbijeenkomst in Sluispolder-Oost georganiseerd. Ongeveer 100 deelnemers hebben samen de belangrijke onderwerpen voor de wijk op papier gezet. De uitkomsten zijn verwerkt. Je kunt ze hier lezen..

Bekijk hieronder de videocompilatie van de avond.


Klankbordgroep

Er is een klankbordgroep opgericht om samen met bewoners uit Sluispolder-Oost een Wijkagenda en Uitvoeringsplan voor de komende twee jaar op te stellen. 23 bewoners doen hieraan mee. In de zomer van 2022 was de eerste bijeenkomst waarin we de belangrijkste aandachtspunten voor de wijk bespraken. Die aandachtspunten zijn genoemd door wijkbewoners op de bewonersbijeenkomst in april. In september en november 2022 kwam de klankbordgroep bijeen voor de thema’s ‘Veiligheid’ en ‘Groen en schoon’. In december 2022 werd het thema ‘De sociale, zorgzame, gezonde en culturele wijk’.

Samen met partners die met deze thema’s werken, kwamen we tot verschillende acties. Met die acties starten we de komende twee jaar om Sluispolder-Oost nog veiliger, groener en schoner te maken.

De verslagen en nieuwsbrieven van de klankbordgroepen zijn hier te lezen:

Verslag Klankbordgroep Sluispolder-Oost 24 mei 2023.pdf

Verslag Klankbordgroep Sluispolder-Oost thema Sociale zorgzame sportieve en culturele wijk.pdf

Verslag Klankbordgroep Sluispolder-Oost thema Groen en schoon.pdf

Verslag Klankbordgroep Sluispolder-Oost thema Veilige wijk.pdf

Nieuwsbrief Sluispolder-Oost (maart 2023).pdf

Nieuwsbrief Sluispolder-Oost (september 2022)

Wijkagenda en uitvoeringsprogramma

De opbrengst van de bewonersavond en de klankbordgroepen zijn verwerkt tot een wijkagenda voor Sluispolder-Oost. In de wijkagenda staat wat de buurt, de gemeente en partners samen willen bereiken in Sluispolder-Oost. De wijkagenda is hier te lezen. 

In het uitvoeringsprogramma staan de concrete projecten en acties waarmee we dit gaan bereiken. De klankbordgroep heeft het uitvoeringsprogramma samen gedaan met de gemeente, Maasdelta, Welzijn E25, Politie, ondernemers en Stichting Present.

In het uitvoeringsprogramma staat waar we in 2023 en 2024 mee aan de slag gaan. Het uitvoeringsprogramma is hier te lezen.


Houd deze website in de gaten voor alle ontwikkelingen over de wijkaanpak in Sluispolder-Oost.

Heb je vragen? Neem contact op met de wijkcoördinatoren Marc Slingerland of Erik Tijhuis, via telefoonnummer 14 010 of